Förarkort transportstyrelsen

Förarkort – Transportstyrelsen

när förarkortet inte fungerar. Kort som inte fungerar ska anmälas till Transportstyrelsen inom sju dagar. Anmälan gör du via e-tjänst. Där kan du också ansöka …

Färdskrivarkort – Transportstyrelsen

Förarkort används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider på kortet, för att transportföretagen och kontrollmyndighet (i …

E-tjänster inom vägtrafik – Transportstyrelsen

Här kan du ansöka om, förnya eller ersätta förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort till färdskrivare. För att kunna använda tjänsten behöver …

Förarens ansvar – Transportstyrelsen

Det är ett gemensamt ansvar hos dig som förare och transportföretaget att färdskrivaren och förarkortet fungerar. Färdskrivaren och kortet ska hanteras med …

Färdskrivare – Transportstyrelsen

Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren får bara finnas i …

Undantag från kör- och vilotider – Transportstyrelsen

Det finns heller inget förbud att använda diagramblad eller förarkort vid undantagen transport. För att visa att det rör sig om undantagen transport kan du som …

Transportföretagets ansvar – Transportstyrelsen

Det kan finnas skäl att kopiera uppgifterna oftare än så eftersom ni har krav på er att bevara alla relevanta uppgifter som registreras på förarkortet och i …

Kör- och vilotider – Transportstyrelsen

… och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. … Kortfattad information om reglerna finns att läsa i Transportstyrelsens …

E-tjänster inom vägtrafik – Transportstyrelsen

… och övriga upplysningar som behövs för Transportstyrelsens tillsyn av kör- och … Här kan du ansöka om, förnya eller ersätta förarkort, företagskort, …

Här hittar du alla e-tjänster inom vägtrafik.

Hantering av smart färdskrivare – Transportstyrelsen

Den smarta färdskrivaren, som registrerar och sparar kör- och vilotider i färdskrivaren och på förarens förarkort, finns i fordon som har registrerats i en …

Keywords: förarkort transportstyrelsen