Grundvattennivåer smhi

Aktuella grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor: Grundvattensituation, vilket är i förhållande till normalt för årstiden, och Fyllnadsgrad, …

Aktuella grundvattennivåer

Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka 7. Kartorna uppdaterade 2023‑02‑14, kl 12:00. Små magasin. Karta över Sverige som visar …

Grundvatten | SMHI

7 sep. 2009 — Grundvattennivån varierar över tid. Det beror på att bildningen av grundvattnet kan se olika ut. Skillnaden i klimat gör att de …

Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar ner och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten.

Varningar och meddelanden för vattenbrist – SMHI

Varningar och meddelanden | SMHI

Sveriges Geologiska Undersökningar utfärdar meddelanden om grundvattennivåer. … SMHIs Väderlarm är utformade för att minimera risk och påverkan från blåst …

Grundvatten | SMHI

26 juli 2019 — Den modellerade fyllnadsgraden har validerats mot SGUs uppmätta grundvattennivåer, men är endast en förenkling av verkligheten.

Hur är grundvattensituationen i mitt område nu och framöver? I produkten visualiseras modellerad daglig fyllnadsgrad för små och stora grundvattenmagasin. Tidsserier visas för 6 månader bakåt och 10 dygn framåt och historiska data f…

Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern – SMHI

November 2012 – Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern | SMHI

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, …

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, Södermanland, Dalsland och Västergötland. Grundvattennivåerna var i större delen av landet…

September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer

September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer | SMHI

20 mars 2017 — SMHI använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda SMHIs webbplats accepterar du att …

September kan betecknas som en ganska händelsefattig månad vad gäller vattensituationen i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var att vattenflöden och grundvattennivåer var låga i stora delar av landet.

Var hittar man information om grundvatten? – SMHI – Kundo

Var hittar man information om grundvatten? – SMHI

10 dec. 2021 — Här hittar du lite information om grundvatten. Du kan även gå in på SGU:s webbsida och läsa mer om aktuella grundvattennivåer.

Här hittar du lite information om grundvatten.Du kan även gå in på SGU:s webbsida och läsa mer om aktuella grundvattennivåer. Det är de som ansvara…

SMHI: Risk för brist på vatten närmaste tiden – SvD

SMHI:s varning: Risk för vattenbrist kommande månad | SvD

22 juli 2021 — Stora delar av landet riskerar att få vattenbrist den kommande månaden, enligt SMHI. Fortsätter det torra vädret kan grundvattennivåerna …

Stora delar av landet riskerar att få vattenbrist den kommande månaden, enligt SMHI. Fortsätter det torra vädret kan grundvattennivåerna sjunka till mycket under det normala på flera håll.

Keywords: grundvattennivåer smhi