Luftfart transportstyrelsen

Luftfart – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen: Luftfart

Jonas Bjelfvenstam fortsätter som generaldirektör för Transportstyrelsen. Regeringen har fattat beslut om att förlänga förordnandet som högsta chef för …

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Luftfartsavdelningen – Transportstyrelsen

Luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom den …

Flyga drönare i luftrummet – Transportstyrelsen

Ett restriktionsområde är upprättat för att antingen skydda det som finns i området, som ett kärnkraftverk, eller för att skydda luftfarten utanför området …

Tillstånd för drönare – Transportstyrelsen

Luftfart. Järnväg. Sök Sök. Meny. Luftfart · Certifikat och utbildning · E-tjänster och blanketter · Flygbolag · Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum …

Luftfartsförordning (2010:770) – Riksdagen

Luftfartsförordning (2010:770) Svensk författningssamling 2010:2010:770 t.o.m. SFS 2022:1406 – Riksdagen

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att luftfartyg används till luftfart av utbildningsskäl eller av någon annan särskild anledning även om …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Transportstyrelsen Sjö- och luftfart 601 73 Norrköping Via E …

7 jan. 2021 — luftfart@transportstyrelsen.se. Stockholm 2021-01-07. Ref TSF 2020-151. Yttrande över Transportstyrelsens remiss av förslag till …

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten – Regeringen

24 jan. 2022 — Transportstyrelsen. Avdelning Sjö- och Luftfart. Enheten för Hållbar utveckling. Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens …

Civil luftfart – Statens haverikommission

Civil luftfart

Civil luftfart. SHK utreder olyckor och allvarliga tillbud inom civil luftfart sedan 1978. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK – Statens haverikommission

Keywords: luftfart transportstyrelsen