Transportstyrelsen miljöklass

Avgaser – Transportstyrelsen

Kraven har sedan skärpts i omgångar, och från 2002 har nya miljöklasser införts: miljöklasserna 2000, 2005, 2008, EEV och El och Hybrid. Nya bilar som …

Miljözoner – Transportstyrelsen

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon …

Miljöklassade bränslen – Transportstyrelsen

Idag anger exempelvis både drivmedelslagens miljöklass 1 och bränslekvalitetsdirektivet ett gränsvärde för svavel på högst 10 milligram per kilogram och ett …

Skattens storlek – Transportstyrelsen

Här hittar du information om hur fordonsskatten bestäms och beräknas för olika typer av fordon. På sidan Skattepliktiga fordon kan du läsa om för vilka fordon …

Miljöklasser | Miljöfordon

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar.

Så kollar du om din bil blir förbjuden i miljözonerna – Mest motor

Så kollar du om din bil blir förbjuden i miljözonerna – auto motor & sport

2 sep. 2019 — 1. Skriv in registreringsnumret på en sajt som tar fram uppgifter ur Bilregistret, till exempel Bilsvar eller Transportstyrelsen. · 2. På Bilsvar …

Enkelt att få fram direkt på nätet.

Miljözon klass 2 på Hornsgatan – Stockholms stad

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta reda på vilken utsläppsklass ditt fordon tillhör. Skriv in registreringsnumret, klicka på fliken Teknisk data och …

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan från och med den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Nya miljözonen igång – så kollar du om din bil är godkänd

15 jan. 2020 — Det är enkelt att kolla om din bil blir godkänd i den nya miljözonen. Skriv in bilens registreringsnummer i Transportstyrelsens e-tjänst och …

Får min bil köra i de nya miljözonerna? – SevenDay

Nya miljözoner 2020 – Får min bil köra i de nya miljözonerna?

8 nov. 2019 — Du kan också gå in på Transportstyrelsen och ange ditt registreringsnummer. Under Teknisk Data – Motor och miljö framgår vilken miljöklass …

Från och med årsskiftet kan svenska kommuner införa miljözoner även för vanliga personbilar. Men hur funkar det egentligen? Vi reder ut 7 vanliga frågor.

Keywords: transportstyrelsen miljöklass