Transportstyrelsen taxilegitimation

Taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Som taxiförare kör man personbil i yrkesmässig trafik. Det innebär att du förutom vanliga …

Ansökan om taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

Ansökan om taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

När du har gjort både de två delprov som ingår i kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen.

Förnyelse och förlust av taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

Taxiförarens namn kommer inte längre att stå med på taxiförarlegitimationer som utfärdas eller förnyas från och med den 1 november 2022. Du som redan har en …

Taxitrafik – Transportstyrelsen

Taxiförare. Du måste ha taxiförarlegitimation för att få arbeta som taxiförare. · Taxiföretag. Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik.

Kunskapsprov taxi – Transportstyrelsen

Kunskapsprov taxi. Genom kunskapsprovet ska du visa att du uppfyller kunskapskraven för att få taxiförarlegitimation. Ändringar i kunskapsprovet.

Körprov taxi – Transportstyrelsen

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna köra med gott omdöme och på ett passagerarvänligt sätt …

Taxi yrkeskvalifikationsdirektivet – Transportstyrelsen

För att permanent arbeta som taxiförare i Sverige krävs att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Vid ett erkännande av din yrkeskvalifikation …

Läkarintyg för taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

Läkarintyg för taxiförarlegitimation

Nu har du som läkare möjlighet att skicka in ett digitalt läkarintyg för taxiförarlegitimation till oss på Transportstyrelsen. Vilka läkare kan använda tjänsten …

Taxiförarlegitimation – Trafikverket

Taxiförarlegitimation – www.trafikverket.se

Taxiförarlegitimation. För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Provet för taxiförarlegitimation består av tre delprov (teoriprov) …

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Provet för taxiförarlegitimation består av tre delprov (teoriprov) och ett körprov.

Skydd mot taxibrottsligheten Motion 2017/18:2095 av Sara …

Skydd mot taxibrottsligheten Motion 2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD) – Riksdagen

Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Keywords: transportstyrelsen taxilegitimation